Loading...

Ubezpieczenie Dzieci

Wszystkie dzieci w naszej placówce podlegają ubezpiezeniu NNW

Ubezpieczenie NNW szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
chroniące przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na czas roku szkolnego
oraz wakacji. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę przez całą dobę i na całym świecie.


CO ZROBIOĆ GDY NASTAPI ZDARZENIE UBEZPIECZENOWE?


KROK 1

Zgłosić się do placówki medycznej .

KROK 2

Zgromadzić dokumentację medyczną .

- protokół zgłoszenia

- protokół leczenia

KROK 3

Po zakońzceniu leczenia poprzez link podany w kroku 4 zgłosić szjkodę do ubepieczyciela

KROK 4

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - zgłoś szkodęUwaga
W zgłoszeniu trzeba podać nr polisy - otrzymają go Państwo w sekretariacie przedszkola, telefonicznie pod numerem 510 410 510 lub wysyłając e-mail: przedszkolemałpamalyodkrywca.com /
Środki z tytułu odszkoodowania zostana przekazan na wskazane w zgłoszeniu konto w ciagu 30 dni.