Loading...

Przedszkole integracyjne

CZESNE ZA MIESIĄC DLA DZIECI / w wieku od 2,5 do 7 lat / Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYNOSI 100 zł

NTEGRACJA - SZANSA DLA WSZYSTKICH DZIECI

CO TO JEST PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

Do przedszkole integracyjnego uczęszczają zarówno dzieci zdrowe (pełnosprawne), jak i dzieci w różnym stopniu niepełnosprawne pod względem fizycznym lub umysłowym. Jeśli zastanawiasz się, jakie korzyści może przynieść dziecku uczęszczanie do przedszkola integracyjnego, zapoznaj się z informacjami poniżej jak działa placówka tego typu.


GRUPY INTEGRACYJNE, JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

Ideą integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. W przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki.

Zadaniem przedszkola i nauczycieli jest integracja dzieci zdrowych i chorych, zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie do nauki w szkole.

Grupy przedszkolne w przedszkolach integracyjnych są mniejsze, niż w "zwykłych" przedszkolach. W każdej znajduje się kilkoro dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. W przedszkolach integracyjnych, oprócz nauczycieli, zatrudnia się psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów i rehabilitantów - dzieci niepełnosprawne znajdują się wobec tego pod dobrą opieką.

Kontakt dzieci niepełnosprawnych - pod względem fizycznym lub umysłowym - z pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dogonić kolegów. W przedszkolu integracyjnym są otoczone rówieśnikami, dzięki czemu mają szansę dorastać tak, jak inne dzieci. Korzyści odnoszą również dzieci pełnosprawne, które w przedszkolu integracyjnym uczą się empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego, co inne. Uczą się również bezinteresownego pomagania tym, którzy potrzebują pomocy.

W przedszkolu integracyjnym ważne są właściwe proporcje. W grupie przedszkolnej liczba dzieci niepełnosprawnych nie przekracza zazwyczaj 1/3 liczby wszystkich dzieci (czyli jeśli grupa w sumie liczy 15 osób, dzieci niepełnosprawnych nie jest w niej więcej niż 5).

CO ZYSKUJE DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

Niepełnosprawni z racji swojej choroby są wystarczająco wykluczeni ze społeczeństwa - dlatego możliwość podjęcia nauki w 'zwykłym' przedszkolu, wśród zdrowych rówieśników, jest tak istotna. Korzyści dla dziecka niepełnosprawnego są oczywiste - zdobywa wykształcenie i umiejętności potrzebne w przyszłym życiu. Zdrowe dzieci są dla dziecka niepełnosprawnego są kompasem, uczą je jak prawidłowo wykonywać pewne czynności czy zadania, pokazują jak ważne są relacje społeczne i normy społeczne.

Samo niepełnosprawne dziecko czuje się o wiele lepiej ze świadomością, że może uczestniczyć w życiu zdrowych kolegów i być traktowane na równi z nimi, a jednocześnie liczyć zawsze na pomoc, wsparcie i dopasowanie nauki do jego możliwości. Buduje to w nim poczucie bezpieczeństwa oraz pewność siebie; bywa, że rodzice troszczą się o pociechę do takiego stopnia, że nieświadomie ją tłamszą i robią jej dodatkową krzywdę, nie pozwalając rozwijać swoich talentów i zainteresowań. Tymczasem o wiele korzystniej będzie, jeśli młody człowiek od początku będzie funkcjonował w świecie, w którym większość stanowią jednak osoby zdrowe.


JAKIE ZALETY MA PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

● nawiązywanie relacji pomiędzy dziećmi zdrowymi a niepełnosprawnymi – dzieci, które przebywają w otoczeniu niepełnosprawnych nie tylko wiedzą, jak pomagać niepełnosprawnym, ale także są bardziej otwarte na nowe znajomości. Dzięki oddziałom integracyjnym w przedszkolu można „przebić mur” pomiędzy zdrowymi a niepełnosprawnymi dziećmi,

● dzieci niepełnosprawne czują się mniej samotne – dla nich również nawiązywanie relacji z rówieśnikami jest bardzo ważne, a niepełnosprawni, którzy korzystają z nauki specjalnej często są wręcz odizolowani od grupy. Oddział integracyjny w przedszkolu sprawia, że niepełnosprawne dziecko może choć na chwilę zapomnieć o chorobie i nabrać większej pewności siebie, która na pewno zaprocentuje w przyszłości,

● prowadzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego może zachęcić do skorzystania z usług przedszkola zarówno rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak i zdrowych. W kolejnych latach rodzice przykładają coraz większą wagę do edukacji dzieci na rzecz integracji z niepełnosprawnymi, gdyż niesie to pozytywne rezultaty dla obu stron. Dzięki otworzeniu przedszkolnego oddziału integracyjnego można nie tylko zyskać kolejnych rodziców, ale i promocję placówki.


JAK WYGLĄDA NAUCZENIE W ODDZIAŁACH INTEGRACYJNYCH

Chociaż wiedza rodziców na temat nauczania w oddziałach zintegrowanych jest coraz większa, spora część z nich nadal ma wiele obaw. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o edukacji w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi:

● tak jak w innych oddziałach realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego,

● dzieci niepełnosprawne mają dodatkowe zajęcia prowadzone przez pedagoga specjalnego,

● dzieci zdrowe dodatkowo realizują dodatkowo zagadnienia związane z integracją,

● zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne przyjmowane do oddziału integracyjnego nie mogą stanowić zagrożenia dla pozostałych maluchów,

● nauczanie obejmuje nie tylko tradycyjne sposoby pracy z dziećmi, ale także takie metody, jak Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherbone, stymulacja polisensoryczna czy muzykoterapia.


REKRUTACJA – jak wygląda rekrutacja dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w naszym przedszkolu

W naszych naszej placówce decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do przedszkola podejmuje dyrektor pedagogiczny, po wcześniejszej rozmowie z rodzicami i omówieniu przypadku konkretnego dziecka z pozostałym specjalistami z zakresu pomocy dzieciom niepełnosprawnym. W jednej grupie może przebywać od 2 do 5-ro dzieci z orzeczeniami (wynika to z ustawy). Dyrektor każdorazowo podejmując decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego kieruje się zasadą - dziecko swoim zachowaniem nie powinno stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub personelu przedszkola. Dodatkowo bierzemy też pod uwagę możliwości dziecka niepełnosprawnego, a przede wszystkim, to aby czuło się ono komfortowo i bezpiecznie. Jeśli przedszkolak ma bardzo duże problemy z zachowaniem powinien być dużo wcześniej przygotowywany do pracy na zajęciach, tj. zajęciach indywidualnych z terapeutą, a potem być stopniowo wprowadzany do grupy na zajęcia. Nasze przedszkole podejmuje się wyłącznie opieki nad dziećmi, którym realnie może pomóc. Jeśli nasze kompetencje nie są wystarczające, to rodzice otrzymują od nas taką informację wraz z rekomendacją, gdzie mogą taką pomoc uzyskać. Warto zaznaczyć, że w przypadku głębokiego upośledzenia umysłowego dzieci kieruje się do przedszkoli specjalnych, gdzie wykwalifikowana kadra jest dobrana specjalnie do ich potrzeb, tak samo jak program. Wszystko zależy od deficytów i potrzeb dziecka i tego gdzie będą one lepiej zaspokajane.

Źródło:

www.mamazone.pl

https://blog.dooplacenia.pl/

https://parenting.pl/przedszkole-integracyjne
https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/przedszkole/co-to-jest-przedszkole-integracyjne/
https://www.google.com.tr/amp/s/wspomagamyrozwoj.wordpress.com/2016/09/08/klasa-integracyjna-zalety-i-wady/amp/
http://oppman.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9%3Aklasy-integracyjne&catid=12%3Aklasy-integracyjne&Itemid=35&showall=1
https://www.sosrodzice.pl/dlaczego-twoje-dziecko-musi-cierpiec/

.

. .